Fri, 10 / 2019 1:50 am | helios

Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng giảm, các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng giảm khác nhau. Các chuyên mục tham khảo: – Máy công nghiệp – Máy CN

Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, giá xăng giảm, các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng giảm khác nhau.
Các chuyên mục tham khảo:

Máy công nghiệp

Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục