TC-42Tìm theo từ khóa: 

Dao cắt ống nhựa VC-0163, kéo cắt ống nhựa PVC. Kiểu cổ điển. MCC Japan.

06/11/2019 | Máy sản xuất nhựa