máy đùn ống nhựaTìm theo từ khóa: 

Quy trình phối trộn đùn sàn nhựa spc tự động – 0979 988 466

06/09/2021 | Máy sản xuất nhựa
Máy sản xuất ống PPR   096 186 0187

Máy sản xuất ống PPR 096 186 0187

14/09/2020 | Máy sản xuất nhựa
Công nghệ sản xuất ống nhựa HDPE cao tốc phi 630mm

Công nghệ sản xuất ống nhựa HDPE cao tốc phi 630mm

31/08/2020 | Máy sản xuất nhựa
Máy sản xuất tấm nhựa PVC- 0979 988 466

Máy sản xuất tấm nhựa PVC- 0979 988 466

27/08/2020 | Máy sản xuất nhựa
Máy sản xuất ống nhựa PVC 1 ra 2 ống  máy đùn ống nhựa PVC  0961 860 187

Máy sản xuất ống nhựa PVC 1 ra 2 ống máy đùn ống nhựa PVC 0961 860 187

30/10/2019 | Máy sản xuất nhựa
Máy sản xuất tấm nhựa PVC/ tấm nhựa Foam PVC – 0979 988 466

Máy sản xuất tấm nhựa PVC/ tấm nhựa Foam PVC – 0979 988 466

29/10/2019 | Máy sản xuất nhựa
Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC – 0979988466

Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC – 0979988466

27/10/2019 | Máy sản xuất nhựa
Dây chuyền sản xuất ống nhựa PPR – 0979988466

Dây chuyền sản xuất ống nhựa PPR – 0979988466

27/10/2019 | Máy sản xuất nhựa
Máy sản xuất tấm nhựa PVC – 0979 988 466

Máy sản xuất tấm nhựa PVC – 0979 988 466

26/10/2019 | Máy sản xuất nhựa