điều khiển thiết bị điệnTìm theo từ khóa: 

Mạch điều khiển thiết bị bằng sóng RF

26/05/2021 | Thiết bị điện
DA09: MÔ HÌNH BẬT TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN KHI  CÓ NGƯỜI TRONG PHÒNG

DA09: MÔ HÌNH BẬT TẮT THIẾT BỊ ĐIỆN KHI CÓ NGƯỜI TRONG PHÒNG

25/05/2021 | Thiết bị điện
Nhà thông minh – Điều khiển thiết bị điện qua Bluetooth

Nhà thông minh – Điều khiển thiết bị điện qua Bluetooth

11/05/2021 | Thiết bị điện