điện thông minh e-smartTìm theo từ khóa: 

Bài 8: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói dùng Kit wifi node mcu esp8266 – Tự học lập trình IOT

24/05/2021 | Thiết bị điện
Điều khiển thiết bị qua tin nhắn điện thoại – khoảng cách không giới hạn

Điều khiển thiết bị qua tin nhắn điện thoại – khoảng cách không giới hạn

23/05/2021 | Thiết bị điện
Điều khiển thiết bị bằng app blynk – bật tắt đèn qua webserver sử dụng kit nodemcu esp8266 v3 ch340

Điều khiển thiết bị bằng app blynk – bật tắt đèn qua webserver sử dụng kit nodemcu esp8266 v3 ch340

22/05/2021 | Thiết bị điện
Điều khiển 4 thiết bị bằng blynk và kit nodemcu esp8266

Điều khiển 4 thiết bị bằng blynk và kit nodemcu esp8266

21/05/2021 | Thiết bị điện
Thiết kế giao diện android điều khiển thiết bị qua bluetooth – sử dụng appinventor

Thiết kế giao diện android điều khiển thiết bị qua bluetooth – sử dụng appinventor

16/05/2021 | Thiết bị điện
Bài 5: Điều khiển thiết bị offline dùng web server Kit wifi node mcu esp8266 – Tự học lập trình IOT

Bài 5: Điều khiển thiết bị offline dùng web server Kit wifi node mcu esp8266 – Tự học lập trình IOT

11/05/2021 | Thiết bị điện
Thiết bị giám sát điện tiêu thụ online qua blynk dùng pzem 004t và esp8266 – Project ứng dụng IOT

Thiết bị giám sát điện tiêu thụ online qua blynk dùng pzem 004t và esp8266 – Project ứng dụng IOT

10/05/2021 | Thiết bị điện
Làm app android điều khiển thiết bị qua wifi – sử dụng kit nodemcu esp8266

Làm app android điều khiển thiết bị qua wifi – sử dụng kit nodemcu esp8266

08/05/2021 | Thiết bị điện