Điện thoại dùng làm youtube được mua 1 tỷ nhưng Khương Dừa không bán?Tìm theo từ khóa: 

Bất ngờ với thiết bị dùng làm YouTube của Khương Dừa, chỉ là chiếc điện thoại cùi bắp!!!

25/05/2021 | Thiết bị điện