Fri, 10 / 2019 1:50 am | helios

Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, sau 4 đợt giảm liên tiếp, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh. Các chuyên mục tham khảo: – Máy công nghiệp – Máy CN

Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày/lần. Theo đó, sau 4 đợt giảm liên tiếp, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh.

Các chuyên mục tham khảo:

Máy công nghiệp

Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục