Sat, 08 / 2013 9:22 am | helios

Đề án điện nông thôn đã mang lại những kết quả to lớn đối với sự phát triển ngành điện của nước ta. Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong việc đầu tư, cải tạo lưới điện. Từ 1/8/2008 đến nay, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tiếp […]

Đề án điện nông thôn đã mang lại những kết quả to lớn đối với sự phát triển ngành điện của nước ta. Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội đã đạt được những thành tựu không nhỏ trong việc đầu tư, cải tạo lưới điện.

Từ 1/8/2008 đến nay, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tiếp nhận bàn giao lưới điện nông thôn tại 236 xã toàn bộ và 1 phần của 18 xã, bán điện trực tiếp đến 577.690 hộ dân. Riêng năm 2012 đã tiếp nhận được 9 xã với 26.519 hộ dân.

Khi mới tiếp nhận, hầu hết lưới điện nông thôn đều trong tình trạng cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành, mất an toàn, tổn thất tới 30%, hệ thống đo đếm điện năng hầu hết không được kiểm định, người sử dụng điện không được mua điện theo giá quy định…

5 năm qua, EVN Hà Nội  đã chi khoảng 1.367,36 tỷ đồng đầu tư cải tạo lưới điện nông thôn. Trong đó, thay mới được 568.586 công tơ, đạt 94,05%; xử lý các điểm mất an toàn trên lưới với chi phí đầu tư hơn 643,476 tỷ đồng. Chi 509,3 tỷ đồng cải tạo và thay thế 296 km đường dây trung thế, 306,8 km đường trục hạ thế; xây dựng mới 675 trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng 243,373 kVA. Đầu tư 214,659 tỷ đồng triển khai Dự án IVO trên 13 huyện, thị xã gồm: 68,821km đường dây trung áp, xây mới 219 TBA; đầu tư cải tạo 14 TBA phân phối và thay thiết bị TBA trung gian Đan Phượng. Hiện nay, dự án đã triển khai phần xây lắp ở các huyện Phú Xuyên, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sơn Tây đạt 100%; các huyện còn lại đạt khoảng 80% do có vướng mắc về mặt bằng thi công. Sau khi tiếp nhận, tổng công ty đã ký hợp đồng mua bán điện với 100% hộ sử dụng điện, đảm bảo hộ sử dụng điện được mua điện đúng giá quy định.

 Để chủ động trong công tác tiếp nhận và sản xuất, kinh doanh, EVN Hà Nội đang đề nghị TP. Hà Nội duyệt chủ trương tiếp tục bàn giao và tiếp nhận lưới điện nông thôn tại các khu vực còn lại để lập kế hoạch tiếp nhận cho từng năm 2013, 2014, 2015. Các  bên liên quan tăng cường phối hợp trong việc định giá tài sản bàn giao, xác định giá trị hoàn trả vốn; đảm bảo vật tư và vốn cho công tác đầu tư cải tạo lưới điện sau tiếp nhận.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVN Hà Nội là thực hiện đề án chăm sóc khách hàng như thu tiền điện tại nhà, tại quầy, dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng; giảm thời gian cấp mới công tơ điện; tuyên truyền các chính sách, quy định của nhà nước về lĩnh vực hoạt động điện lực; thực hiện chương trình sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả; tổ chức nhiều điểm giao dịch khách hàng… Nâng công suất và đầu tư xây mới các TBA; giảm bán kính cấp điện của lưới điện hạ thế; đầu tư lưới điện hạ thế mới theo quy chuẩn; đầu tư xây dựng thêm đường dây trung thế và các TBA 110kV….

Các giải pháp trên đã giúp EVN Hà Nội đáp ứng cơ bản nhu cầu về điện năng thành phố; giảm tổn thất điện năng tại khu vực tiếp nhận từ 30% xuống 10%. Luỹ kế đến hết năm 2012, tăng giá bán bình quân của khu vực nông thôn lên 294,51 đồng/kWh so với lúc chưa tiếp nhận. Người dân được sử dụng điện với chất lượng tốt hơn, an toàn hơn; các sự cố xảy ra được xử lý kịp thời, hạn chế tối đa những tai nạn về điện.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là Hà Nội còn 76 xã (với hơn 200.000 khách hàng) khu vực nông thôn chưa bàn giao cho ngành điện. Trong khi nhiều tổ chức kinh doanh điện không đủ năng lực quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện nên việc tiếp nhận lưới điện hạ áp không theo kế hoạch vẫn diễn ra, gây khó khăn cho EVN Hà Nội trong công tác đầu tư, quản lý vận hành và nguồn nhân lực.

 

Nguồn: erav.vn

Bài viết cùng chuyên mục