Mon, 01 / 2020 3:25 pm | helios

Từ ngày 1.6 này, người dân Lý Sơn không còn cảnh phải mua xăng dầu cao hơn quy định từ 580 đồng đến 2.700 đồng/lít. Thay vào đó, tất cả các loại xăng dầu được doanh nghiệp, cửa hàng bản lẻ bán đúng giá quy định của vùng 2. Như giá thực tế hiện nay […]Từ ngày 1.6 này, người dân Lý Sơn không còn cảnh phải mua xăng dầu cao hơn quy định từ 580 đồng đến 2.700 đồng/lít. Thay vào đó, tất cả các loại xăng dầu được doanh nghiệp, cửa hàng bản lẻ bán đúng giá quy định của vùng 2. Như giá thực tế hiện nay thì mỗi lít xăng dầu ở Lý Sơn chỉ cao hơn đất liền của vùng 1 khoảng 350 đồng.
Các chuyên mục tham khảo:
Máy công nghiệp
Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục