Fri, 02 / 2020 7:49 am | helios

VTC1 | Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ ngày hôm nay, 15/12/2017 xăng E5 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc thay thế xăng A92. Xem bản full tại đây: goo.gl/cvKXDn Các chuyên mục tham khảo: – Máy công nghiệp – Máy CNVTC1 | Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ ngày hôm nay, 15/12/2017 xăng E5 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc thay thế xăng A92.

Xem bản full tại đây: goo.gl/cvKXDn
Các chuyên mục tham khảo:
Máy công nghiệp
Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục