Mon, 10 / 2020 4:55 am | helios

Ứng dụng ống nhựa HDPE, uPVC, PP-R vào trong xây dựng dân dụng, công trình các toàn nhà, khu chung cư… 1. Ống Nhựa HDPE bao gồm các loại ống: + Ống nhựa HDPE Sọc xanh (dùng cho cấp nước sinh hoạt) + Ống nhựa HDPE gân 1 và 2 lớp (dùng cho cấp thoát […]Ứng dụng ống nhựa HDPE, uPVC, PP-R vào trong xây dựng dân dụng, công trình các toàn nhà, khu chung cư…
1. Ống Nhựa HDPE bao gồm các loại ống:
+ Ống nhựa HDPE Sọc xanh (dùng cho cấp nước sinh hoạt)
+ Ống nhựa HDPE gân 1 và 2 lớp (dùng cho cấp thoát nước sinh hoạt)
+ Ống nhựa HDPE gân 1 vách và 2 vách (dùng cho thoát nước sinh hoạt)
+ Ống HDPE xẻ rãnh (dùng cho thoát nước tại các sân golf)
2. Ống nhựa uPVC (dùng cho cấp thoạt nước sinh hoạt)
3. Ống nhựa PP-R (hay gọi là ống chịu nhiệt) dùng cho cấp nước nóng và lạnh sinh hoạt

Tham Khảo chuyên mục khác:
Máy sản xuất nhựa
Máy công nghiệp
Thiết bị điện

Bài viết cùng chuyên mục