Sun, 01 / 2020 10:34 pm | helios

“Tôi thấy xe bốc cháy nghi ngút rồi mà tài xế cố gắng leo lên xe chạy ra ngoài đường một đoạn mới bay xuống xe đang cháy. Thiệt là liều mình. Nếu không e rằng cháy cả cây xăng rồi”. Các chuyên mục tham khảo: – Máy công nghiệp – Máy CN“Tôi thấy xe bốc cháy nghi ngút rồi mà tài xế cố gắng leo lên xe chạy ra ngoài đường một đoạn mới bay xuống xe đang cháy. Thiệt là liều mình. Nếu không e rằng cháy cả cây xăng rồi”.
Các chuyên mục tham khảo:
Máy công nghiệp
Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục