Wed, 06 / 2020 6:19 am | helios

Lãnh đạo Công ty MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam phải bị khởi tố! Mặc dù bị dừng phát sóng vệt bài điều tra phá chuyên án “Mạng lưới trộm cắp dầu máy bay ở TP.HCM”, nhưng hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án. Để rộng […]Lãnh đạo Công ty MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam phải bị khởi tố!
Mặc dù bị dừng phát sóng vệt bài điều tra phá chuyên án “Mạng lưới trộm cắp dầu máy bay ở TP.HCM”, nhưng hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án. Để rộng đường dư luận, tôi post bài 4 liên quan đến trách nhiệm lãnh đạo Công ty nhiên liệu hàng không Việt Nam và đã đủ căn cứ khởi tố lãnh đạo Công ty nhiên liệu hàng không Việt Nam về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu qua nghiêm trọng”.
Các chuyên mục tham khảo:
Máy công nghiệp
Máy CN

Bài viết cùng chuyên mục