Tue, 11 / 2020 11:12 pm | helios

Cty TNHH MTV Liên Thuận chuyên chế tạo các dây chuyền sản xuất ống nhựa gồm: • Dây chuyền sản xuất ống nhựa PE gợn sóng thành ống kép • Dây chuyền sản xuất ống nhựa gợn sóng thành ống kép kí hiệu BW-11 • Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC, PE gợn sóng […]Cty TNHH MTV Liên Thuận chuyên chế tạo các dây chuyền sản xuất ống nhựa gồm:
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa PE gợn sóng thành ống kép
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa gợn sóng thành ống kép kí hiệu BW-11
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC, PE gợn sóng thành ống kép – đơn nhỏ
• Dây chuyền sản xuất ống xoắn cacbon PE
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa nhiều lỗ dùng trong ngành bưu điện và truyền thông
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa đôi PVC
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC đường kính lớn
• Dây chuyền sản xuất ống nước, dẫn nước thải, dẫn khí đốt Polyetylen HDPE
• Dây chuyền sản xuất ống PE đường kính lớn dẫn khí, nước
• Dây chuyền sản xuất ống nhựa PE, PPR
• Dây chuyền sản xuất sản xuất ống lưới
• Dây chuyền sản xuất ống PPR, PE phức hợp nhôm nhựa
• Dây chuyền sản xuất ống đường kính lớn
• Dây chuyền sản xuất ống lưới kẽm PVC
• Dây chuyền sản xuất ống gân xoắn PVC

Tham Khảo chuyên mục khác:
Máy sản xuất nhựa
Máy công nghiệp
Thiết bị điện

Bài viết cùng chuyên mục